Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Balczewo – z ekologią za pan brat

Zajęcia w punkcie edukacji ekologicznej w Balczewie łączą teorię z praktyką. Wpierw w dużym kolorowym holu ich uczestnicy przy specjalnych stanowiskach dowiadują się co to są odpady. Potem poznają zasady ich segregacji. Uczestnicy widzą też poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, do momentu powstania granulatu. Każdy z uczestników dostaje w prezencie kolorową doniczkę wyprodukowaną na miejscu przez wtryskarkę. (ok 90 min)

Edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna „Balczewo-Rejna”. Spacerując ścieżką mijamy 15 tablic z informacjami o budowie piętrowej lasu, fazach rozwojowych drzewostanów, poletku łowieckim, użytkach ekologicznych i wielu innych ciekawych zagadnieniach związanych z lasem.

Wycieczkę można połączyć z wizytą u Popiela w Kruszwicy , spacerem po  inowrocławskich solankach, ogniskiem z kiełbaskami.

Możliwość rozszerzenia programu i indywidualnego dopasowania,  zorganizowania ogniska +10 zł

W ramach wycieczki zapewniamy:

  • przejazd autokarem,
  • opiekę pilota,
  • ubezpieczenie NNW

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu.