Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Biskupin-Gniezno. Początki państwa

Biskupin-  to największe w Polsce centrum „archeologii żywej”. Prezentowane są różne przejawy życia dawnych mieszkańców. Zwiedzanie z przewodnikiem.

Ostrów Lednicki- jest wyspą położoną na jeziorze Lednica, na której znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Na teren Ostrowa Lednickiego dopłyniemy promem, który kursuje co pół godziny. Wycieczka z przewodnikiem

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie- Największą atrakcją gnieźnieńskiego muzeum jest godzinny spektakl audiowizualny. Podczas tej niezwykłej podróży w czasie i przestrzeni widzowie poznają historię i kulturę Polski Piastów. Z użyciem nowoczesnych technik eksponowane są obiekty odkryte w czasie wykopalisk archeologicznych, zabytki sztuki oraz makiety, rekonstrukcje i kopie najwspanialszych dzieł sztuki (regalia Kazimierza Wielkiego, „Szczerbiec” – miecz koronacyjny, włócznia św. Maurycego, skarby piśmiennictwa), a towarzyszy temu film prezentowany na kilku ekranach.

  • lekcja muzealna albo warsztaty muzealne (do wyboru)
  • zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

Możliwość rozszerzenia programu i indywidualnego dopasowania, zorganizowania obiadu.

W ramach wycieczki zapewniamy :

  • przejazd autokarem,
  • opiekę pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bilety wstępu do wszystkich obiektów, i przewodników
  • bezpłatny udział opiekunów (1 opiekun na 15 dzieci)

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu.