Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Biskupin

BISKUPIN to największe w Polsce centrum „archeologii żywej”. Prezentowane są różne przejawy życia dawnych mieszkańców. Zwiedzanie z przewodnikiem.

Warsztaty w Biskupinie.

Do wyboru: 1.warsztaty wyrobu paciorków, 2. o życiu codziennym w epoce brązu, 3. o tajnikach pracy archeologa, 4. warsztaty pradziejowego tkactwa, 5. sztuka ozdabiania się w pradziejach, 6. o piśmie słowiańskim, 7. młotek z poroża.

Rejs statkiem pasażerskim „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim

Możliwość rozszerzenia programu i indywidualnego dopasowania, zorganizowania obiadu.

W ramach wycieczki zapewniamy :

  • przejazd autokarem, przejazd kolejką, statkiem
  • opiekę pilota
  • ubezpieczenie NNW,
  • bilety wstępu do wszystkich obiektów, warsztaty i przewodnika
  • bezpłatny udział opiekunów (1 opiekun na 15 dzieci)

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu.