Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Gdynia 1 dzień

MUZEUM EXPERYMENT– jest instytucją kultury, której celem jest łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnych wystawach oraz poprzez prowadzenie działań komunikujących naukę. Centrum Nauki EXPERYMENT pozwala gościom na efektywne przyswajanie wiedzy, pomaga zrozumieć otaczające procesy, a także pobudza ciekawość świata.

OCEANARIUM- ogród zoologiczny działający w strukturach Morskiego Instytutu Rybackiego. Modernistyczny budynek Akwarium wybudowany w 1938 roku, usytuowany jest w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, na Molo Południowym. Ogród zoologiczny prezentuje faunę i florę związaną ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym

SKWER KOŚCIUSZKI- ulubione miejsce spacerów mieszkańców Gdyni oraz turystów. Tutaj cumują: Dar Pomorza, Błyskawica, a nieopodal znajduje się Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie. Tu znajduje się również przystań Żeglugi pasażerskiej.

W ramach wycieczki zapewniamy:

  • przejazd autokarem,
  • opiekę pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bilety wstępu do  obiektów

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu.