Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Gdynia i Sopot

  • GDYNIA. MUZEUM EXPERYMENT jest instytucją kultury, której celem jest łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnych wystawach oraz poprzez prowadzenie działań komunikujących naukę. Centrum Nauki EXPERYMENT pozwala gościom na efektywne przyswajanie wiedzy, pomaga zrozumieć otaczające procesy, a także pobudza ciekawość świata.
  • SOPOT. Spacer „Monciakiem”-reprezentacyjną ulicą Sopotu, czas na jedzenie, pamiątki itp.
  • Molo –najdłuższe drewniane molo  w Europie,
  • pobyt na plaży

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem,
  • opiekę pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bilety wstępu do  obiektów, przewodników
  • bezpłatny udział  1 opiekuna na 15 osób

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowaniu programu.