Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Gniew 1 dzień

Zwiedzanie Muzeum Zamkowego z miejscowym licencjonowanym przewodnikiem.

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII
-WIDOWISKO KONNE PLENEROWE
-ARENA TURNIEJOWA ZAMKU GNIEW
-„HUSARIA – CHLUBA ORĘŻA POLSKIEGO”

HISTORYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
„KOMNATA DAWNYCH MISTRZÓW”

Wizyta w Komnacie Dawnych Mistrzów  to doskonała okazja to błyskawicznego nabycia umiejętność przydatnych w życiu codziennym każdego młodego człowieka. Czeka Was zatem praktyka w wielu  pożytecznych  dziedzinach. Zatem wołajmy: Praktyka czyni Mistrza!

STRZELNICA KUSZNICZA I ŁUCZNICZA

PRASA MISTRZA GUTENBERGA

PIONOWY WARSZTAT TKACKI

MENNICA ZAMKOWA

Szkoła Szermierza

Szermierka, zwana dawniej fechtunkiem, to jedna z najstarszych sztuk i praktyk władania bronią białą. Odwiedzając Zbrojownię Zamku Gniew nasi młodzi adepci, praktykując pod czujnym okiem fechmistrza, zapoznają się z historią szermierki oraz rozwojem na obszarze Europy, niektórych rodzajów broni siecznej i kolnej, począwszy od średniowiecza po XVIII wiek. 

ZABAWY I ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„IGRZYSKA RYCERSKIE

Zabawy historyczne, krzepiące moc ducha i ciała, są rywalizacją pomiędzy „chorągwiami rycerskimi” rozgrywaną  na przedzamczu Zamku Gniew. Młodzi członkowie chorągwi popiszą się sprawnością we władaniu mieczem, konkurować będą w turnieju kuszniczym i łuczniczym, wezmą udział w biegu synchronicznym na „nartach księcia Bolka” oraz w ćwiczeniach czynionych dla zachowania równowagi na polu bitwy. 

W ramach wycieczki zapewniamy :

  • przejazd autokarem,
  • opiekę pilota
  • ubezpieczenie NNW,
  • bilety wstępu do wszystkich obiektów, warsztaty i przewodnika
  • bezpłatny udział opiekunów (1 opiekun na 15 dzieci)

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu.

Edit