Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Kraków-Wieliczka-Ojców

WIELICZKA

Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli –TRASA GÓRNICZA

KRAKÓW

Zwiedzanie z przewodnikiem, Wzgórze Wawelskie, Smocza Jama, Stare Miasto, Sukiennice i Bazylika Mariacka

OJCÓW

Ojcowski Park Narodowy to jeden z najpiękniejszych i unikalnych zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Jaskinia Łokietka, Grota Ciemna, Zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale, liczne ostańce a wśród nich Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska.

Cena zawiera.

  • przejazd autokarem,
  • opiekę pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bilety wstępu do  obiektów, przewodników,
  • 2xnocleg, 2x śniadanie, 2x obiadokolację
  • bezpłatny udział  1 opiekuna na 15 osób

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu.