Tel. 500-450-691, 608-770-977 biuro@jagochrona.pl

Kraków-Wieliczka-Oświęcim

Dzień I WIELICZKA

ZWIEDZANIE ZABYTKOWEJ KOPALNI SOLI – TRASA TURYSTYCZNA

ZAKWATEROWANIE I OBIADOKOLACJA

Dzień II KRAKÓW

śniadanie

ZWIEDZANIE STAREGO MIASTA TRASĄ: POMNIK SMOKA WAWELSKIEGO, WAWEL, DZIEDZINIEC ZAMKU KRÓLEWSKIEGO, KATEDRA WAWELSKA  KAPLICA ZYGMUNTOWSKA, DZWON ZYGMUNTA, KRYPTY KRÓLÓW), UL. KANONICZNA, PL. MARII I MAGDALENY, UL. GRODZKA, PAŁAC BISKUPÓW (OKNO PAPIESKIE), COLLEGIUM MALUS-DZIEDZINIEC, DOJŚCIE DO RYNKU- RYNEK GŁÓWNY- SUKIENNICE, KOŚCIÓŁ MARIACKI

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ IM. STANISŁAWA LEMA

OBIADOKOLACJA

Dzień 3 OŚWIĘCIM

śniadanie.

AUSCHWITZ II –BIRKENAU

POWRÓT

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW ,bilety wstępu ,opłaty parkingowe, opiekę pilota,  2x obiadokolacja, 2x śniadanie, 2xnoclegi

Cena wycieczki

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób, terminu, sprecyzowania programu